LUCIDUSOM DO CILJA
Pratite naše tekstove Lucidus Post i informirajte se, poslušajte naš savjet ili jednostavno predahnite od napornog rada uz pokoju zanimljivost !
Vaš najpouzdaniji partner za obrte
i trgovačka društva !
fotka
Računovodstvo
Knjigovodstvo
Savjetovanje
Analiza Poslovanja

LUCIDUS INFO; NOVA STOPA PRIREZA POREZU NA DOHODAK ZA GRAD ŽUPANJU

Datum objave: 7.12.2020.
Odlukom o izmjeni Odluke o gradskim porezima grada Županje, promijenjena je stopa prireza porezu na dohodak i sada iznos 9%. 

LUCIDUS INFO; UKIDANJE ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

Datum objave: 27.11.2020.
Hrvatska gospodarska komora donijela je odluku o ukidanju članarina poduzećima kojima je ograničeno poslovanje radi epidemiološke situacije zaraze koronavirusom. Odluka se odnosi na period od 01. studenog do 31. prosinca 2020. godine. 

Odluka o ukidanju članarina donesena je i za poduzeća osnovana nakon 01. siječnja 2021. godine i to za prve dvije godine poslovanja, te za poduzeća osnovana u tekućoj godini odnosno osnovana nakon 01. siječnja 2020. godine i to za 2021. godinu. 

Osim spomenutih poduzeća, obveza oslobođenja plaćanja članarine donesena je i za poduzeća u stečajnom i likvidacijskom postupku. 
 

LUCIDUS INFO; OBJAVLJENE NOVE MJERE OČUVANJA RADNIH MJESTA (COVID-19)

Datum objave: 3.8.2020.
U sklopu programa očuvanja radnih mjesta zbog epidemije COVID-19 na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljene su nove mjere: 

           1. Mjera za srpanj i kolovoz u djelatnostima u NKD razredima H, I, J, M, N, R i S
           2. Mjera za srpanj 2020 za mikropoduzetnike
           3. Mjera za kolovoz 2020 za mikropoduzetnike
           4. Skraćivanje radnog vremena 
           5. Mjera za osobe s invaliditetom srpanj-prosinac 2020

S obzirom da je na stranicama zavoda detaljan opis svih mjera ovim putem vas želimo obavijestiti o donošenju istih i savjetovati da se obratite svojim računovodstvenim savjetnicima kako biste utvrdili imate li uvjete za jednu od mjera i na vrijeme poslali zahtjev kroz aplikaciju predaje zahtjeva. 

Napominjemo da se novi zahtjevi šalju kao takvi, a ne kao nadopuna prethodnog kako je bilo u ranijim zahtjevima. 

LUCIDUS INFO; PRAVO NA COVID POTPORU ZA LIPANJ 2020. GODINE

Datum objave: 24.6.2020.
Na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljeni su uvjeti za ostvarenje prava na potporu za plaće radnicima zbog epidemije koronavirusa odnosno posljedica koje ostavlja na poslovanje poduzeća. 

Osnovni preduvjet ostvarenja prava na potporu za lipanj je pad prihoda najmanje 50% u svibnju 2020. godine u odnosu na svibanj prethodne godine.

Pravo na potporu za lipanj mogu ostvariti poslovni subjekti koji, osim što udovoljavanju osnovnom preduvjetu, imaju registriranu pretežitu djelatnost prema popisu sa stranica zavoda. U obzir se uzima i broj radnika, kao i datum prijave u radni odnos. 

Rok podnošenja zahtjeva je 30. lipnja 2020. godine, a visina potpore 4.000 kn po radniku koji radi u punom radnom vremenu odnosno razmjerno nepunom radnom vremenu i to radniku koji je zaposlen kod poslodavca do 19. ožujka 2020. godine. 

LUCIDUS INFO; OPĆINA BOROVO UVELA MANJI PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Datum objave: 24.6.2020.
Sukladno odluci o stopama prireza porezu na dohodak za oćinu Borovo, nova stopa prireza iznosi 6% i primjenjuje se od 01. srpnja 2020. godine. Ranija stopa prireza porezu na dohodak za općinu Borovo iznosila je 10%. 

LUCIDUS INFO; PLAN 3 POPUŠTANJA MJERA (COVID-19)

Datum objave: 4.5.2020.
 Izvor: www.vlada.gov.hr (preuzeto 23.04.2020.g)

LUCIDUS INFO; PLAN 2 POPUŠTANJA MJERA (COVID-19)

Datum objave: 4.5.2020.
 Izvor: www.vlada.gov.hr (preuzeto 23.04.2020.g)

LUCIDUS INFO; PLAN 1 POPUŠTANJA MJERA (COVID-19)

Datum objave: 4.5.2020.
 
Izvor: www.vlada.gov.hr (preuzeto 23.04.2020.g)

LUCIDUS INFO; UKIDANJE PROPUSNICA ZA KRETANJE UNUTAR VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE (COVID-19)

Datum objave: 20.4.2020.
Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske Hrvatske donio je odluku da od 19. travnja nisu potrebne propusnice za napuštanje mjesta prebivališta odnosno stalnog boravka. To znači da poslodavci više nisu obvezni izdavati propusnice za svoje zaposlenike koji obavljaju radnu aktivnost unutar ove županije. 

Poslodavci su i dalje obvezni izdavati propusnice za svoje zaposlenike ukoliko isti obavljaju radne aktivnosti izvan područja Vukovarsko - srijemske županije. 

LUCIDUS INFO; PRIJAVA ODJAVE PLAĆANJA HRT PRISTOJBE (COVID-19)

Datum objave: 14.4.2020.
Podsjećamo sve obveznike plaćanja HRT pristojbe koji su bili primorani obustaviti poslovanje sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i zatvoriti objekt da na obrascu za odjavu plaćanja pristojbe popune isti najnovijim podacima i pošalju na obradu Hrvatskoj radioteleviziji. 

Prilikom ponovnog otvaranja objekta, potrebno je popuniti obrazac prijave prijamnika koji se može preuzeti na stranicama Hrvatske radiotelevizije. 

LUCIDUS INFO; OBAVIJEST ZAMP-a SVIM UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA (COVID-19)

Datum objave: 14.4.2020.
Iz ZAMP-a obavještavaju sve poduzetnike vlasnike ugostiteljskih objekata da se nisu dužni pojedinačno javljati ZAMP-u u svrhu korištenja oslobođenja i odgoda plaćanja naknade, nego će to ZAMP automatski provesti temeljem odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o zabrani rada ugostiteljskih objekata. 

Oslobođenja i odgode plaćanja odnose se na tzv. solidarne pogodnosti za ožujak, a to znači da se obveznici oslobađaju plaćanja naknade za razdoblje od 15. ožujka nadalje. Za prethodnih četrnaest dana mjeseca ožujka odobrava se popust od 50%, a i preostali i jedini dio naknade koji ostaje kao obveza moći će se platiti u tri mjesečne rate.

Ponavljamo, odluka ZAMPA-a se odnosi na sve ugostiteljske objekte koji su zatvoreni sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, uslijed pandemije koronavirusa. 

LUCIDUS INFO; UMANJENJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK

Datum objave: 9.4.2020.
Pravo na umanjenje godišnjeg poreza na dohodak imaju fizičke osobe do 25 odnosno 30 godina starosti. Obračun ovog prava izvršava porezna uprava po službenoj dužnosti. Obračun se izvršava u godišnjem obračunu poreza na dohodak. 
Ovako izgleda tablica umanjenja:


Izvor: www.porezna-uprava.hr (preuzeto 09.04.2020.g) 

LUCIDUS INFO; POZIV PODUZETNICIMA UGOVARATELJIMA LEASING-A (COVID-19)

Datum objave: 6.4.2020.
Pozivamo sve poduzetnike koji su ugovaratelji s leasing kućama da se obrate istima po pitanju djelomične odgode plaćanja obveza zbog epidemije koronavirusa.

Naime, udruženje leasing društava pri HGK donijelo je set mjera potpore potrošačima i poslovnim subjektima, a na prijedlog HANFA-e. 

U komunikaciji s konkretnom leasing kućom, saznajte što vam stoji na raspolaganju iz predloženih mjera potpore. 

LUCIDUS INFO; E-PROPUSNICE ZA RADNIKE TEMELJEM UGOVORA O RADU (COVID-19)

Datum objave: 6.4.2020.
U sustavu e-Propusnice putem ulaza za poslodavce moguće je izdati potvrde zaposlenicima koji su zaposleni temeljem ugovora o radu i imaju potrebu napustiti mjesto prebivališta ili stalnog boravka zbog putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i nije ga moguće obavljati od kuće. U zahtjev je potrebno unijeti osnovne podatke zaposlenika, razlog izdavanja i ime poslodavca. 
Poslodavac može pristupiti zahtjevu putem jedne od ponuđenih vjerodajnica među kojima je i FINA poslovni RDC certifikat razine 4. 

Stare propusnice vrijede do 06. travnja, do ponoći. 

Zaposlenik ima mogućnost i samoinicijativno predati zahtjev za izdavanje e-propusnice putem ulaza za građane i povezivanjem temeljem ponuđenih vjerodajnica (usluga e-Građani). 

Tako izdane e-propusnice vrijede za razdoblje od jednog do četrnaest dana. 

Veza za sustav e-Propusnice je: 
https://epropusnice.gov.hr/ i istoj pristupaju i zaposlenici i poslodavci. 

LUCIDUS INFO; GRAD VUKOVAR DONIO ODLUKU O POSEBNIM MJERAMA POMOĆI PODUZETNIŠTVU (COVID-19)

Datum objave: 27.3.2020.

Grad Vukovar donio je odluku o posebnim mjerama pomoći poduzetništvu zbog epidemije koronavirusa (COVID-19) i to:

1.                   svi poslovni subjekti zakupnici nekretnina u vlasništvu grada Vukovara oslobođeni su plaćanja zakupnine i naknade za čišćenje zajedničkih dijelova zgrada, počevši od ožujka 2020. godine 

2.                   poslovni subjekti se oslobođaju plaćanja komunalne naknade i to od 20. ožujka 2020. godine

3.                   poslovni subjekti zakupnici javnih površina oslobađaju se plaćanja zakupa javnih površina 

4.                  poslovni subjekti iz djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu, oslobođeni su plaćanja paušalnog poreza za 2020. godinu

Oslobođenja se odnose na poduzetnike koji su bili primorani obustaviti, smanjiti ili ograničiti svoj rad sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. 

LUCIDUS INFO; MOGUĆNOST SMANJENJA PREDUJMOVA POREZA NA DOBIT/DOHODAK (COVID-19)

Datum objave: 27.3.2020.
Porezna uprava je obavijestila sve porezne obveznike o mogućnosti smanjenja predujmova poreza na dobit odnosno poreza na dohodak, čak i do 0,00 kn. 

Mogućnost smanjenja visine mjesečnih predujmova ostvaruju svi poduzetnici koji su zbog koronavirusa obustavili ili smanjili opseg poslovanja. 

Porezna uprava će umanjiti predujmove na 0,00 kn po službenoj dužnosti, svim obveznicima koji su bili primorani obustaviti rad.
Svi ostali porezni obveznici kojima je smanjen opseg poslovanja moći će podnijeti zahtjev poreznoj upravi za smanjenje predujmova i to putem aplikacije e porezna. 

Ova mjera smanjenja se odnosi na obveze koje dospijevaju na naplatu u ožujku ove godine odnosno predujmovi za veljaču. 

Svi detalji u vezi ove obavijesti nalaze se na stranicama porezne uprave. 

LUCIDUS INFO; TREĆI DIO VLADINIH MJERA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA (COVID-19)

Datum objave: 27.3.2020.
Porezni obveznik može ostvariti pravo na odgodu plaćanja javnih davanja osim carina i trošarina, što proizlazi iz Pravilnika o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona odnosno Dopune općeg poreznog zakona. 

Osim toga, navode se uvjeti za poreznog obveznika u cilju ostvarenje prava na odgodu, a to su:
  • da u prethodnoj godini nije ostvario vrijednost isporuke veću od 7.500.000 kn
  • da je obveznik naplate po izdanim računima
  • da nema dospjelog poreznog duga većeg od 200 kn
  • da u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva ima pad prihoda minimalno 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili ako učini vjerojatnim da će mu prihodi u naredna tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti minimalno 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
  • da dospjela obveza PDV-a proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni (ili uz drugi dokaz pada likvidnosti). 
Porezni obveznik podnosi poreznoj upravi zahtjev za odgodom plaćanja uslijed posebnih okolnosti i to putem aplikacije e porezna. 

Poreznom obvezniku će se odobriti odgoda plaćanja bez obračuna kamata na rok od tri mjeseca odnosno obročna otplata na najviše 24 mjeseca. 

Ova dopuna dio je trećeg dijela vladinih mjera zbog djelovanja epidemije koronavirusa (COVID-19). 


LUCIDUS INFO; Hrvatska gospodarska komora privremeno ukinula obvezu plaćanja članarine ugroženim poduzećima (COVID-19)

Datum objave: 22.3.2020.
Hrvatska gospodarska komora donijela je odluku o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine za sva poduzeća kojima je uslijed koronavirusa onemogućeno poslovanje.

Odluka se odnosi na sva poduzeća koja zbog koronavirusa ne ostvaruju prihod i provoditi će se za razdoblje iduća tri mjeseca, ili duže. 

LUCIDUS INFO; OD SUTRA, 22. OŽUJKA, HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PRIMA ZAHTJEVE ZA POTPORE (COVID-19)

Datum objave: 22.3.2020.
Pozivamo sve poduzetnike koji su registrirani kao trgovačko društvo, obrt ili samostalna djelatnost i imaju zaposlene radnike, a poslovanje im je ugroženo zbog koronavirusa da posjete web stranicu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i informiraju se o svim uvjetima za dobivanje potpore u sklopu mjera za očuvanje radnih mjesta. 

Naime, od sutra, 22. ožujka moguće je podnositi zahtjev za dodjelu potpore i to on line, elektroničkom poštom ili fizičkim dolaskom u zgradu zavoda. 

Potpora kao takva nema obilježje državne potpore male vrijednosti i poduzetnici početnici koji su ujedno korisnici mjere samozapošljavanja ne mogu je koristiti. 

Sve ostale informacije u vezi ove subvencije možete pogledati na stranicama zavoda, ili posjetite našu facebook stranicu @lucidusvukovar na kojoj smo objavili sažeti osvrt na mjeru. 

Lucidus računovodstveni ured otvoren je za sve vaše upite u okviru usluge poslovnog savjetovanja. 

Obratite nam se s povjerenjem! 

LUCIDUS INFO; PODSJETNIK ZA OBVEZNIKE FISKALIZACIJSKIH RAČUNA (COVID-19)

Datum objave: 20.3.2020.
Podsjećamo sve poduzetnike obveznike fiskalizacijskih računa koji su privremeno obustavili rad svojih poslovnih jedinica zbog epidemije koronavirusom (COVID-19) da putem e-porezna aplikacije prijave promjenu privremenog zatvaranja poslovnog prostora.
Porezna uprava traži ujedno i unos podatka od kada se promjena stvarno primjenjuje. Podatak o stvarnoj primjeni potrebno je unijeti u polje Napomena. 

Ukoliko je poduzetnik promijenio radno vrijeme poslovne jedinice, obvezan je evidentirati nastalu promjenu na isti način kao i uobičajeno putem aplikacije e-porezna. Unos podatka o stvarnoj primjeni novog radnog vremena također je potrebno upisati u polje Napomena. 

Obveza evidentiranja promjena u radu poslovne jedinice proizlazi iz zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom. 

LUCIDUS INFO; OBAVIJEST O ORGANIZACIJI RADA U VRIJEME BORBE S KORONAVIRUSOM (COVID-19)

Datum objave: 19.3.2020.
U trenutnoj situaciji borbe s koronavirusom, pozivamo sve klijente i poslovne partnere na praćenje nove web stranice koju je otvorila vlada Republike Hrvatske, a na kojoj ujedno mogu pratiti odluke i propise koji se odnose na funkcioniranje gospodarstva Republike Hrvatske. Stranica je: www.koronavirus.hr 

Računovodstveni ured Lucidus poduzeo je sve preporučene i obvezne mjere za zaštitu od koronavirusa; pridržavamo se uputa o pravilnom pranju ruku, provjetravamo prostorije koje se svakodnevno čiste i dezinficiraju, te koristimo dezinfekcijsku otopinu koju smo osigurali na samom ulazu u ured. Na vidljivom mjestu istaknuli smo upute za pravilno pranje ruku i mjere zaštite. Pridržavamo se mjera socijalnog distanciranja u razmaku od dva metra unutar ureda i jedan metar izvan uredskih prostorija. U tu svrhu klijente i poslovne partnere zaprimamo u ured isključivo prema prethodnoj najavi, dok se većina komunikacijskog ciklusa odvija neometano telefonom i elektronički. 

Upute o pravilnom pranju ruku i mjerama zaštite od koronavirusa možete preuzeti sa stranica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i ukoliko vaš objekt i dalje radi, dužni ste ih istaknuti na vidljivom mjestu. 

Posebno napominjemo da svaki poslodavac mora zabraniti rad radniku koji ima povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a osobito ako je riječ o suhom kašlju i kratkom dahu. 

Svakako se informirajte i da li vaš objekt pripada skupini kojoj se privremeno obustavlja rad na 30 dana, a što možete provjeriti na službenoj stranici o koronavirusu, gdje je objavljen popis objekata. 

U narednim postovima, informirati ćemo vas o novim mjerama koji se tiču poreznih davanja i radnog odnosa, u uvjetima ove koronakrize. 

ČESTITKA

Datum objave: 27.12.2019.
Svim klijentima i poslovnim partnerima, sretan i blagoslovljen Božić, 
želi računovodstveni servis Lucidus! 

LUCIDUS INFO; DIGITALNA KOMORA

Datum objave: 13.12.2019.
Pozivamo sve članice Hrvatske gospodarske komore na korištenje usluge projekta digitalna komora.

Usluge su ponuđene kroz spektar nekoliko područja (e-gospodarske informacije, e-edukacije, e-financiranje, e-javne ovlasti, e-zakonodavstvo, e-sajmovi i promocije, e-pokreni poslovanje) i nalaze se na stranici Hrvatske gospodarske komore. 

Projekt digitalna komora zamišljen je kao komunikacijska platforma za poslovne subjekte, javnu upravu i građane u svrhu povećanja kvalitete javnih usluga i digitalne internacionalizacije hrvatskog gospodarstva. 

Izvor: www.digitalnakomora.hr (preuzeto 13. prosinca 2019.g) 

LUCIDUS INFO; UPIS U REGISTAR STVARNIH VLASNIKA

Datum objave: 12.12.2019.
Podsjećamo sve pravne osobe da se uskoro bliži rok za upis podataka u registar stvarnih vlasnika.

Krajnji rok je 31. prosinca 2019. godine. Obveza upisa podataka u bazu stvarnih vlasnika proizlazi iz zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17 i 39/19).

Upis se odvija podnošenjem propisanog obrasca u FINA-u koja vodi registar u ime ministarstva financija odnosno ureda za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Upis u registar su obvezni izvršiti: trgovačka društva, podružnice stranih trgovačkih društava, udruge, zaklade, fondacije i ustanove kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i regionalne samouprave nije jedini osnivač.

Obrtnici nisu obveznici upisa podataka u registar stvarnih vlasnika. 

LUCIDUS OSVRT; POSLOVNE OLAKŠICE I PREDNOSTI REGISTRACIJE TVRTKE U GRADU VUKOVARU

Datum objave: 11.12.2019.
Posljednjih nekoliko poslovnih savjetovanja održali smo na temu poslovnih olakšica i prednosti registracije tvrtke u gradu Vukovaru. Ta činjenica nam dovoljno govori kako je interes za poslovanje u gradu Vukovaru u porastu.

Ove godine Vukovarska razvojna agencija realizirala je ideju najma adrese za adresu sjedišta tvrtke po ugovorenim uvjetima, te time otvorila put mnogim poduzetnicima bez vukovarskog prebivališta koji imaju namjeru poslovati u gradu Vukovaru.

Svaka poduzetnička priča je jedinstvena i nijedna nije ista, no svakoj je zajedničko administrativno-pravni put kojim mora proći. Upravo iz tog razloga, svakom poduzetniku pristupamo individualno i svoje znanje prilagođavamo upravo njegovoj priči.

Kroz uslugu našeg poslovnog savjetovanja, obratite nam se s povjerenjem i saznajte sve odrednice registracije tvrtke i poslovanja u gradu Vukovaru. 
Kristina Mlakić Krnjić, mag.posl.ved 

LUCIDUS INFO; NOVA MINIMALNA PLAĆA ZA 2020. GODINU

Datum objave: 11.12.2019.
Prema najnovijoj uredbi o visini minimalne plaće za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine, minimalna plaća iznosi 4.062,51 kn u bruto iznosu za rad u punom radnom vremenu. 

Uredba stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine i odnosi se na plaću za siječanj 2020. godine. 


LUCIDUS INFO; GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA MIKRO PODUZETNIKE

Datum objave: 14.4.2018.
Mikro poduzetnici obvezni su najkasnije do 30. travnja ove godine dostaviti godišnja financijska izvješća u FINA-u, za prethodnu godinu; bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke, za potrebe statistike. Ujedno su obvezni, do istog roka, dostaviti Poreznoj upravi obrazac PD, IPO, SR, TZ i Ministarstvu poljoprivrede obrazac OKFŠ.

Za potrebe javne objave, rok za dostavu izvješća je 30. lipnja ove godine i potrebno je dostaviti: bilancu, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijska izvješća, revizorsko izvješće (ako je poduzetnik obveznik revizije) i odluke. 
Poduzetnik saznaje svoju veličinu temeljem podataka iz financijskih izvješća za prethodnu godinu i shodno tome pripada mu obilježje mikro, malog, srednjeg ili velikog poduzetnika. 

Mikro poduzetnik udovoljava kriterijima: ukupna aktiva je do 2,6 mil. kuna, ukupni prihodi su do 5,2 mil. kuna, prosječan broj zaposlenih je 10, na način da ne prelazi dva od ukupno tri postavljena kriterija. Kao takav, uz male i srednje poduzetnike, obveznik je primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI).
 

LUCIDUS INFO; IZJAVA O NEAKTIVNOSTI

Datum objave: 13.4.2018.
Ukoliko je vaša tvrtka bila poslovno neaktivna tijekom 2017. poslovne godine, niste u obvezi predati godišnje financijske izvještaje u FINA-u,  za prošlu godinu - bilancu, račun dobiti i gubitka, bilješke uz izvještaje, te odluke.

Poslovna nektivnost postoji ukoliko u poslovnim knjigama za prethodnu poslovnu godinu nemate evidentiranu imovinu, niti obveze. 

Vaša je pak obveza, u FINA-u, najkasnije do 30. travnja tekuće godine dostaviti Izjavu o neaktivnosti. U suprotnom se radi o prekršaju za koji su propisane novčane kazne. Za pokretanje prekršajnih postupaka nadležna je FINA. 

LUCIDUS INFO; ZAPOŠLJAVAMO RAČUNOVOĐU BILANCISTU

Datum objave: 8.3.2017.
Potražujemo novog radnika (m/ž) koji će dati doprinos našem timu.

Računovodstveni poslovi za trgovačka društva (d.o.o., j.d.o.o.):
- knjiženje izvoda, ulaznih računa, izlaznih računa i kompenzacija
- obračun PDV-a i plaća
- vođenje materijalnog knjigovodstva
- poslovno dopisivanje i komuniciranje
- izrada godišnjih financijskih izvještaja

Cijenimo i nagrađujemo znanje i otvorenost poslovnim izazovima. Tražimo stručnjaka u računovodstvu sklonog neprestanom učenju u struci. Prednost: rad u programu synesis (nije uvjet.)

Ostale detalje pogledajte na: www.moj-posao.net

Javite nam se na vrijeme i iskoristite svoju priliku!

LUCIDUS INFO; MINIMALNA PLAĆA ZA 2017. GODINU

Datum objave: 25.1.2017.
Minimalna plaća za rad u punom radnom vremenu za 2017.godinu, sukladno Uredbi o visini minimalne plaće (NN 115/16) iznosi 3.276,00 kn u bruto iznosu.

ČESTITKA

Datum objave: 21.12.2016.
Cijenjenim klijentima i poslovnim suradnicima želimo sretne blagdane! 

LUCIDUS INFO; POZIV NA STRUČNI SEMINAR U VUKOVARU

Datum objave: 8.2.2016.
Pozivamo sve zainteresirane kolege iz struke na sudjelovanje na seminaru pod glavnom temom "Sastavljanje financijskih izvještaja i porezne prijave za 2015. godinu".

Seminar organizira Udruga računovođa i financijskih djelatnika Vukovar.

Predavači su savjetnici urednici časopisa Računovodstvo i financije.
Seminar će se održati 09. veljače s početkom u 9:30 h, u hotelu Lav u Vukovaru, dvorani Bauer.

LUCIDUS INFO; NOVA MINIMALNA PLAĆA ZA 2016. GODINU

Datum objave: 11.1.2016.
Prema uredbi o visini minimalne plaće, visina minimalne plaće za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine iznosi 3.120,00 kuna u bruto iznosu i odnosi se na plaću za puno radno vrijeme. 


LUCIDUS INFO; UKIDA SE OBVEZA POTPISIVANJA RAČUNA

Datum objave: 13.10.2015.
Novim Zakonom o računovodstvu koji bi trebao stupiti na snagu 01. siječnja 2016. godine ukida se obveza potpisivanja računa.

Preduvjeti ispravnosti računa na kojem potpis više neće biti obvezan, odnose se na udovoljavanje podacima i elementima prema poreznim propisima, te obveza navođenja imena i prezimena osobe koja je račun ispostavila.

LUCIDUS INFO; BESPOVRATNE POTPORE U GRADU VUKOVARU

Datum objave: 5.3.2015.
Pozivamo vas da posjetite web stranice grada Vukovara i informirate se o dodjeli bespovratnih potpora iz programa mjera poticanja razvoja poduzetništva 2015; http://www.vukovar.hr/e-usluge/ostalo/pozivi/8104-javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-dodjelu-bespovratnih-potpora. 

LUCIDUS INFO; NOVA MINIMALNA PLAĆA ZA 2015. GODINU

Datum objave: 10.2.2015.
Nova minimalna plaća primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine do 31.12.2015. godine i iznosi 3.029,55 kn u bruto iznosu za rad u punom radnom vremenu. 

Prvi put se primjenjuje na plaći za siječanj ove godine.

LUCIDUS OSVRT; BITI PODUZETNIK

Datum objave: 1.2.2015.
Tko je to poduzetnik? Često čujemo tu riječ – poduzetnik. U školi i na fakultetima učimo o poduzetništvu. Upoznajemo osobe koje se nazivaju poduzetnicima. Mediji neumorno spominju naše poznate poduzetnike.

Iz svih tumačenja i doživljaja poduzetnika i biti poduzetnikom, nemoguće je ne zastati i primijetiti pravo šarenilo oko toga. Do te mjere, da nam može zaslijepiti razum i stvoriti čak i negativan dojam za onoga tko se bavi poduzetništvom.  

Poduzetnik je osoba koja voli stvarati. Uz to, ima viziju onoga što želi stvoriti. Predmet njegova stvaranja jeste dodatna vrijednost koja je pozitivna i od koristi za društvenu zajednicu u kojoj poduzetnik djeluje. Pa i šire. Poduzetništvo je stil života. To je više od formalnog posla. To je način života koji nebrojeno puta privatni život poduzetnika stavlja u zadnji plan.

Poduzetnik nema radno vrijeme, jer nikada ne zna kada će se ideja roditi. Ideja vrijeme ne bira. Biti poduzetnikom znači biti marljiv. Biti dobro organiziran. Biti odgovoran – prvenstveno prema sebi, a onda i prema svima onima kojima smo dali svoju riječ da ćemo poduzeti određene radnje. Jer tada o nama i drugi ovise.
Biti poduzetnik isključuje sebičnost. Upravo je strast prema stvaranju glavno oruđe kojim poduzetnik ispunjava samog sebe.

Svaka osoba koja ulazi u poduzetništvo isključivo radi materijalnog bogaćenja, bojim se da je u startu osuđena na propast. Jer poduzetniku je novac samo alat za rad. Sredstvo kojim dolazi do svoga cilja.
Put poduzetništva je put neizvjesnosti i put rizika. Nitko vam ne može jamčiti da će se vaša ideja uspjeti realizirati. O tome odlučuje tržište, a vjerovati u ideju morate sami.

Iza svakog poduzetničkog pothvata stoji mnogo odricanja – sami morate biti spremni i na najgori scenarij; onaj u kojemu vaša ideja neće biti realizirana. No, što je tada s uloženim vremenom, energijom? Vi sami morate biti sigurni da je sve to vrijedno vašeg stvaranja.

Poduzetništvo je stvaranje na vlastitu odgovornost i odgovornost prema mnogim ljudima koji su vam važni ili nevažni, ali su tu. I vi ste odgovorni prema njima.
Osoba koja nije samodisciplinirana, ne može biti poduzetnik.
Osoba koja nije vješt kritičar prema samome sebi, ne može biti uspješan poduzetnik, jer poduzetnik mora bolje no itko oko njega samoga poznavati vrhunac svoje slabosti i svojih snaga.

U suprotnom ga na to podsjeti tržište, a cijena je velika.
 
Kristina Mlakić, univ.bacc.oec

LUCIDUS ZANIMLJIVOST; ODMORITE OČI OD RADA NA RAČUNALU

Datum objave: 25.1.2015.
Znanstvena istraživanja su pokazala da čak 80% ljudi koji svakodnevno rade na računalu imaju neke od simptoma kompjuterskog umora očiju. Nakon odmora, stanje se vraća u normalu.

Problem se manifestira kroz crvenilo, peckanje i suhoću očiju, ali se ovi simptomi mogu ublažiti ili spriječiti. Važno je da tijekom rada na računalu imate običaj da s vremena na vrijeme odmarate oči.

Preporučljivo je da se na svakih 30-tak minuta udaljite od računala i gledate u daljinu.
Klikom na link pogledajte vježbe i savjete koji mogu pomoći prilikom odmaranja očiju http://zdravljeizprirode.org/ostalo/radite-uz-racunalo-odmorite-oci-uz-ove-korisne-savjete/.

Izvor: dnevno.hr (preuzeto 21. siječnja 2015)

LUCIDUS INFO; ZAPOŠLJAVATE LI MLADU OSOBU, ISKORISTITE NOVU OLAKŠICU

Datum objave: 18.1.2015.
Zapošljavate li mladu osobu, od 01.01.2015. godine pa nadalje, imate pravo korištenja nove olakšice oslobođenja plaćanja doprinosa kako slijedi;

- doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje 15%,
- doprinos zaštite zdravlja na radu 0,5 % i
- doprinos za zapošljavanje 1,7 %.

Pod mladom osobom podrazumijeva se osoba do 30 godina starosti.
Preduvjet korištenja ove olakšice, osim godina starosti osobe kojom se olakšica ostvaruje je i sljedeći: 
- sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme,
- nepostojanje ranijeg ugovornog odnosa na neodređeno vrijeme (temeljem ugovora o radu) s istom osobom i istim poslodavcem.

Olakšica se može koristiti u trajanju od pet godina.LUCIDUS INFO; NOVI ROK ZA PRIJAVU RADNIKA

Datum objave: 15.1.2015.
Od 01.01.2015. godine prijavu radnika Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje moguće je izvršiti najranije osam dana prije početka rada odnosno najkasnije prije samog početka rada.

Podsjećamo da se prijava Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje odvija automatski, uz preduvjet posjedovanja odgovarajućeg elektroničkog certifikata. 

Promjene podataka prema tiskanici M3P (mirovinsko osiguranje) ne odvijaju se automatizmom kroz sustav zdravstvenog osiguranja. 

LUCIDUS INFO: NOVI RAČUN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Datum objave: 29.12.2014.
Od 01.01.2015. godine svoje uplate po doprinosima za obvezno zdravstveno osiguranje i doprinosima za zaštitu zdravlja na radu izvršite na novi račun Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji glasi u IBAN konstrukciji računa: HR65 1001005 1550100001.
Model i poziv na broj primatelja su ostali isti. 

LUCIDUS SMJERNICA; OTPIS NENAPLATIVOG POREZNOG DUGA

Datum objave: 2.12.2014.
Imate li kao fizička osoba porezni dug koji niste u mogućnosti otplatiti, pozivamo vas na podnošenje zahtjeva za otpis nenaplativog poreznog duga nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu.
Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju: 

- dokaz o vlastitim primanjima i primanjima članova kućanstva ostvarenim u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev,
- dokaz o vlastitoj imovini i imovini članova kućanstva pribavljen od strane nadležnih tijela,

- isprave zemljišno - knjižnog odjela suda o vlasništvu na nekretninama; izvadak iz zemljišne knjige, 
potvrda da se obveznik ne nalazi upisan kao vlasnik nekretnina,
- uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti odnosno ostvarivanju novčane naknade po toj osnovi,

- uvjerenje Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju nekog od oblika prava u sustavu socijalne skrbi,

- ostalu dokumentaciju kojom se zahtjev obrazlaže (liječnička dokumentacija, rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o invalidnosti i sl.). 

Službenik Porezne uprave će temeljem vašeg zahtjeva donijeti rješenje o potpunom ili djelomičnom otpisu poreznog duga zbog nenaplativosti ukoliko procijeni da bi izvršenje naplate dovelo u pitanje vašu egzistenciju i egzistenciju članova vašeg kućanstva. 

 

LUCIDUS INFO; POJAČANI NADZORI FISKALIZACIJE ZA PROIZVOĐAČE PEKARSKIH PROIZVODA

Datum objave: 13.11.2014.
Ovlašteni službenici Ministarstva financija Porezne uprave u sklopu redovnih nadzornih aktivnosti provoditi će pojačane nadzore osobito kod obveznika koji obavljaju djelatnost proizvodnje i prodaje pekarskih proizvoda i trgovine u razdoblju od 13.11. do 16.11.2014. godine.

Ovlašteni službenici Porezne uprave u suradnji s drugim nadzornim službama kontinuirano provode nadzore primjene odredaba Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom u tijeku cijele 2014. godine s ciljem smanjenja broja obveznika koji ne posluju u skladu sa zakonskim odrebama i time predstavljaju nelojalnu konkurenciju urednim poreznim obveznicima.

Izvor: www.porezna-uprava.hr (preuzeto 13.11.2014.)

LUCIDUS INFO; DOBRA NAJAVA VLADE RH

Datum objave: 12.11.2014.
Dobra najava za sve poduzetnike od Vlade Republike Hrvatske. Više na: https://www.facebook.com/wwwvladahr?fref=nf.
 

LUCIDUS INFO; OPOREZIVANJE PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA OD 01.01.2015. GODINE

Datum objave: 8.11.2014.
Vlada Republike Hrvatske donijela je prijedlog zakona kojim bi porezni obveznici sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem, ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu čija vrijednost isporuka dobara i usluga u 2014. godini nije bila veća od 3.000.000,00 kuna bez PDV-a, mogli obračunavati PDV na temelju naplaćenih naknada počevši od 01.01.2015. godine. 

Ovaj postupak tretirao bi se kao opcija, a ne nužnost. Odluku bi trebao donijeti sam mali poduzetnik koji udovoljava postavljenom kriteriju. Ukoliko se poduzetnik odluči na postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama, obvezan je najkasnije do 20. siječnja 2015. godine o tome obavijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave podnoseći pisanu izjavu. 

 

LUCIDUS PITANJE ODGOVOR; PITALI STE - ŠTO KADA NE DOBIJEM R RAČUN, KOJI GLASI NA TVRTKU?

Datum objave: 12.10.2014.
Vaše pitanje: 
"Bili smo u nabavi u jednoj prodavaonici. Nakon odabira robe uslijedilo je plaćanje koje smo izvršili. Preuzeli smo svoj račun i uputili se knjigovodstvu. Knjigovođa je primijetio da račun ne glasi na poduzeće, te uputio da se zatraži novi račun. Kontaktirali smo prodavaonicu i prenijeli naš zahtjev, nakon čega smo na R račun čekali dva tjedna.
Je li prihvatljivo toliko čekanje na izdavanje novog računa koji bi glasio na ime našeg poduzeća?"
 

LUCIDUS ZANIMLJIVOST; ZAŠTO JE KAVA DOBRA ZA POSAO?

Datum objave: 12.10.2014.
Kava je uvelike prisutan napitak na radnom mjestu, a posebno u našoj kulturi ispijanja kave i srodnih joj napitaka.
Na stranicama poslovni.hr ističu da kava stimulira radnika i to posebno kod osjećaja umora. Osim toga, kava ublažava bolove pri radu za računalom i poboljšava produktivnost. 
Više o kavi na radnom mjestu, pročitajte na poslovni.hr. 


 

LUCIDUS INFO; OBAVIJEST PRIJEVOZNICIMA

Datum objave: 12.10.2014.
Obavještavamo sve prijevoznike koji imaju licenciju Zajednice za obavljanje međunarodnog prijevoza tereta da od 1. do 15. listopada 2014. godine dostave zahtjev za dodjelu kritičnih dozvola za međunarodni prijevoz tereta za 2015. godinu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.
Za sve dodatne upute na raspolaganju stoji Hrvatska obrtnička komora.  

LUCIDUS MIŠLJENJE; ŠTO NAM GOVORI FORMAT R RAČUNA?

Datum objave: 12.10.2014.
Uvođenjem Zakona o fiskalizaciji u Republici Hrvatskoj većina ugostiteljskih i trgovačkih objekata uvela je fiskalne blagajne za izdavanje računa. Obično su formati tih računa manji od A4 formata, a koje smo imali naviku zaprimati za kupljenu robu ili pruženu uslugu.

Unatoč tome što račun sadrži sve podatke prema Zakonu o PDV-u koji se odnosi na obvezan sadržaj računa, te sve elemente obvezujuće prema Zakonu o fiskalizaciji, u praksi je čest slučaj da se R računi ospore samo radi svoga formata papira.
Kako format računa nije dio obvezujućeg dijela računa koji bi značio njegovu ispravnost, mišljenja smo da se isti ne može smatrati bilo kakvim mjerilom, niti se račun smije osporiti.
Razlog prvotne reakcije osporavanja računa, pretpostavljamo, leži u nepromišljenosti osobe koja račun želi osporiti, samo zato jer račun naizgled nije onakav kakvim je naviknula vidjeti ga.

Pitamo se, koju bi onda razinu nesigurnosti proizveo račun, koji jeste račun, a na njemu ne piše - račun? O tome više u narednim postovima. 

LUCIDUS INFO; NOVI NALOZI ZA PLAĆANJE HUB 3 I HUB 3A U PUNOJ PRIMJENI OD 01.lipnja OVE GODINE

Datum objave: 12.10.2014.
Početkom lipnja prošle godine uvedeni su novi nalozi za plaćanje i to: HUB 3 (za nacionalna i međunarodna plaćanja) i HUB 3A (samo za nacionalna plaćanja).
Nalozi su to koji služe za prijenos sredstava u zemlji i inozemstvu i gotovinskom poslovanju sudionika platnog prometa, te će u potpunosti zamijeniti dosadašnje naloge za plaćanje HUB 1 i HUB 1-1.
Dosadašnji nalozi za plaćanje mogu se upotrebljavati do zaključno, 31. svibnja 2013. godine.
Puna primjena najnovijih obrazaca slijedi od 01. lipnja 2013. godine. Obveza primjene IBAN konstrukcije kreće s punom primjenom najnovijih obrazaca.

Izvor: fina.hr (preuzeto 15.04.2013)

LUCIDUS NAPOMENA; U UVJERENJU STE DA SVAKI RAČUN MORA SADRŽAVATI JIR I ZKI ?

Datum objave: 12.10.2014.
Primijetili smo da većini poslovnih partnera nije jasno izostavljanje JIR i ZKI oznaka s transakcijskog računa obveznika fiskalizacije, te račun kao takav obično vraćaju izdavatelju, smatrajući ga neispravnim.
No, račun kao takav jeste ispravan, jer su JIR i ZKI kao elementi računa prema zakonu o fiskalizaciji obvezni elementi (jedni od) za gotovinske račune, ali ne i za transakcijske račune.
 

LUCIDUS INFO; NOVI SUSTAV ePorezna

Datum objave: 12.10.2014.
Novi sustav ePorezna pušten je u rad dana 04. ožujka 2013. godine na adresi https://e-porezna.porezna-uprava.hr/.
Prelaskom na novi sustav ePorezna stara klijentska aplikacija ePorezna nije više dostupna.

LUCIDUS INFO; UKIDA SE STOPA PDV-a OD 0% I ZAMJENJUJE STOPOM OD 5%

Datum objave: 12.10.2014.
Prema Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji je donesen 30. studenog 2012. godine, od 01. siječnja 2013. godine ukida se stopa PDV-a od 0% i zamjenjuje stopom od 5%.

Nova stopa od 5% primjenjuje se za sve isporuke dobara i usluga koje su propisane člankom 10. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost;
sve vrste kruha, sve vrste mlijeka, knjige, lijekovi, implantanti, znanstveni časopisi, usluge javnog prikazivanja filmova.

LUCIDUS OSVRT; JESTE LI SPREMNI ZA FISKALIZACIJU ?

Datum objave: 12.10.2014.

Dana 01. siječnja 2013. godine započinje proces fiskalizacije u prometu gotovinom. Detaljnije informacije možete pronaći na stranicama porezne uprave. 

Kako se o procesu fiskalizacije mnogo pisalo i komentiralo u stručnoj literaturi, istaknula bih zaključak Nevena Baice, koji u svome članku o fiskalizaciji u prometu gotovinom (RIPUP 11/2012, str. 19) kaže;  "Predlagatelj se u uvodnom dijelu osvrnuo i na istraživanja koja su pokazala da čimbenici koji dovode do utaje poreza jesu: 

1. stajališta poreznih obveznika o pravednosti i složenosti poreznih propisa
2. stajališta o državi i uslugama koje država nudi
3. visini kazni za porezne prekršitelje 
4. lakoća porezne utaje." 

Složeni postupci fiskalizacije, jednostavnost kontrole, korištenje građana u funkciji inspektora, te visina kazni pokazuje da se Vlada RH ozbiljno pozabavila sa posljednja dva čimbenika utaje poreza. Nadam se da će se jednako kvalitetna rješenja nuditi i za ona dva prethodna.

       Kristina Mlakić, univ.bacc.oec

 

LUCIDUS INFO; NOVA STOPA PRIREZA POREZU NA DOHODAK ZA GRAD ŽUPANJU
Datum objave: 7.12.2020.
Odlukom o izmjeni Odluke o gradskim porezima grada Županje, promijenjena je stopa prireza porezu na dohodak i sada iznos 9%. 
LUCIDUS INFO; UKIDANJE ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI
Datum objave: 27.11.2020.
Hrvatska gospodarska komora donijela je odluku o ukidanju članarina poduzećima kojima je ograničeno poslovanje radi epidemiološke situacije zaraze koronavirusom. Odluka se odnosi na period od 01. studenog do 31. prosinca 2020. godine. 

Odluka o ukidanju članarina donesena je i za poduzeća osnovana nakon 01. siječnja 2021. godine i to za prve dvije godine poslovanja, te za poduzeća osnovana u tekućoj godini odnosno osnovana nakon 01. siječnja 2020. godine i to za 2021. godinu. 

Osim spomenutih poduzeća, obveza oslobođenja plaćanja članarine donesena je i za poduzeća u stečajnom i likvidacijskom postupku. 
 
LUCIDUS INFO; OBJAVLJENE NOVE MJERE OČUVANJA RADNIH MJESTA (COVID-19)
Datum objave: 3.8.2020.
U sklopu programa očuvanja radnih mjesta zbog epidemije COVID-19 na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljene su nove mjere: 

           1. Mjera za srpanj i kolovoz u djelatnostima u NKD razredima H, I, J, M, N, R i S
           2. Mjera za srpanj 2020 za mikropoduzetnike
           3. Mjera za kolovoz 2020 za mikropoduzetnike
           4. Skraćivanje radnog vremena 
           5. Mjera za osobe s invaliditetom srpanj-prosinac 2020

S obzirom da je na stranicama zavoda detaljan opis svih mjera ovim putem vas želimo obavijestiti o donošenju istih i savjetovati da se obratite svojim računovodstvenim savjetnicima kako biste utvrdili imate li uvjete za jednu od mjera i na vrijeme poslali zahtjev kroz aplikaciju predaje zahtjeva. 

Napominjemo da se novi zahtjevi šalju kao takvi, a ne kao nadopuna prethodnog kako je bilo u ranijim zahtjevima. 
LUCIDUS INFO; PRAVO NA COVID POTPORU ZA LIPANJ 2020. GODINE
Datum objave: 24.6.2020.
Na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljeni su uvjeti za ostvarenje prava na potporu za plaće radnicima zbog epidemije koronavirusa odnosno posljedica koje ostavlja na poslovanje poduzeća. 

Osnovni preduvjet ostvarenja prava na potporu za lipanj je pad prihoda najmanje 50% u svibnju 2020. godine u odnosu na svibanj prethodne godine.

Pravo na potporu za lipanj mogu ostvariti poslovni subjekti koji, osim što udovoljavanju osnovnom preduvjetu, imaju registriranu pretežitu djelatnost prema popisu sa stranica zavoda. U obzir se uzima i broj radnika, kao i datum prijave u radni odnos. 

Rok podnošenja zahtjeva je 30. lipnja 2020. godine, a visina potpore 4.000 kn po radniku koji radi u punom radnom vremenu odnosno razmjerno nepunom radnom vremenu i to radniku koji je zaposlen kod poslodavca do 19. ožujka 2020. godine. 
LUCIDUS INFO; OPĆINA BOROVO UVELA MANJI PRIREZ POREZU NA DOHODAK
Datum objave: 24.6.2020.
Sukladno odluci o stopama prireza porezu na dohodak za oćinu Borovo, nova stopa prireza iznosi 6% i primjenjuje se od 01. srpnja 2020. godine. Ranija stopa prireza porezu na dohodak za općinu Borovo iznosila je 10%. 

LUCIDUS INFO; PLAN 3 POPUŠTANJA MJERA (COVID-19)
Datum objave: 4.5.2020.
 Izvor: www.vlada.gov.hr (preuzeto 23.04.2020.g)
LUCIDUS INFO; PLAN 2 POPUŠTANJA MJERA (COVID-19)
Datum objave: 4.5.2020.
 Izvor: www.vlada.gov.hr (preuzeto 23.04.2020.g)
LUCIDUS INFO; PLAN 1 POPUŠTANJA MJERA (COVID-19)
Datum objave: 4.5.2020.
 
Izvor: www.vlada.gov.hr (preuzeto 23.04.2020.g)
LUCIDUS INFO; UKIDANJE PROPUSNICA ZA KRETANJE UNUTAR VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE (COVID-19)
Datum objave: 20.4.2020.
Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske Hrvatske donio je odluku da od 19. travnja nisu potrebne propusnice za napuštanje mjesta prebivališta odnosno stalnog boravka. To znači da poslodavci više nisu obvezni izdavati propusnice za svoje zaposlenike koji obavljaju radnu aktivnost unutar ove županije. 

Poslodavci su i dalje obvezni izdavati propusnice za svoje zaposlenike ukoliko isti obavljaju radne aktivnosti izvan područja Vukovarsko - srijemske županije. 
LUCIDUS INFO; PRIJAVA ODJAVE PLAĆANJA HRT PRISTOJBE (COVID-19)
Datum objave: 14.4.2020.
Podsjećamo sve obveznike plaćanja HRT pristojbe koji su bili primorani obustaviti poslovanje sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i zatvoriti objekt da na obrascu za odjavu plaćanja pristojbe popune isti najnovijim podacima i pošalju na obradu Hrvatskoj radioteleviziji. 

Prilikom ponovnog otvaranja objekta, potrebno je popuniti obrazac prijave prijamnika koji se može preuzeti na stranicama Hrvatske radiotelevizije. 

LUCIDUS INFO; OBAVIJEST ZAMP-a SVIM UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA (COVID-19)
Datum objave: 14.4.2020.
Iz ZAMP-a obavještavaju sve poduzetnike vlasnike ugostiteljskih objekata da se nisu dužni pojedinačno javljati ZAMP-u u svrhu korištenja oslobođenja i odgoda plaćanja naknade, nego će to ZAMP automatski provesti temeljem odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o zabrani rada ugostiteljskih objekata. 

Oslobođenja i odgode plaćanja odnose se na tzv. solidarne pogodnosti za ožujak, a to znači da se obveznici oslobađaju plaćanja naknade za razdoblje od 15. ožujka nadalje. Za prethodnih četrnaest dana mjeseca ožujka odobrava se popust od 50%, a i preostali i jedini dio naknade koji ostaje kao obveza moći će se platiti u tri mjesečne rate.

Ponavljamo, odluka ZAMPA-a se odnosi na sve ugostiteljske objekte koji su zatvoreni sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, uslijed pandemije koronavirusa. 
LUCIDUS INFO; UMANJENJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK
Datum objave: 9.4.2020.
Pravo na umanjenje godišnjeg poreza na dohodak imaju fizičke osobe do 25 odnosno 30 godina starosti. Obračun ovog prava izvršava porezna uprava po službenoj dužnosti. Obračun se izvršava u godišnjem obračunu poreza na dohodak. 
Ovako izgleda tablica umanjenja:


Izvor: www.porezna-uprava.hr (preuzeto 09.04.2020.g) 

LUCIDUS INFO; POZIV PODUZETNICIMA UGOVARATELJIMA LEASING-A (COVID-19)
Datum objave: 6.4.2020.
Pozivamo sve poduzetnike koji su ugovaratelji s leasing kućama da se obrate istima po pitanju djelomične odgode plaćanja obveza zbog epidemije koronavirusa.

Naime, udruženje leasing društava pri HGK donijelo je set mjera potpore potrošačima i poslovnim subjektima, a na prijedlog HANFA-e. 

U komunikaciji s konkretnom leasing kućom, saznajte što vam stoji na raspolaganju iz predloženih mjera potpore. 

LUCIDUS INFO; E-PROPUSNICE ZA RADNIKE TEMELJEM UGOVORA O RADU (COVID-19)
Datum objave: 6.4.2020.
U sustavu e-Propusnice putem ulaza za poslodavce moguće je izdati potvrde zaposlenicima koji su zaposleni temeljem ugovora o radu i imaju potrebu napustiti mjesto prebivališta ili stalnog boravka zbog putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i nije ga moguće obavljati od kuće. U zahtjev je potrebno unijeti osnovne podatke zaposlenika, razlog izdavanja i ime poslodavca. 
Poslodavac može pristupiti zahtjevu putem jedne od ponuđenih vjerodajnica među kojima je i FINA poslovni RDC certifikat razine 4. 

Stare propusnice vrijede do 06. travnja, do ponoći. 

Zaposlenik ima mogućnost i samoinicijativno predati zahtjev za izdavanje e-propusnice putem ulaza za građane i povezivanjem temeljem ponuđenih vjerodajnica (usluga e-Građani). 

Tako izdane e-propusnice vrijede za razdoblje od jednog do četrnaest dana. 

Veza za sustav e-Propusnice je: 
https://epropusnice.gov.hr/ i istoj pristupaju i zaposlenici i poslodavci. 

LUCIDUS INFO; GRAD VUKOVAR DONIO ODLUKU O POSEBNIM MJERAMA POMOĆI PODUZETNIŠTVU (COVID-19)
Datum objave: 27.3.2020.

Grad Vukovar donio je odluku o posebnim mjerama pomoći poduzetništvu zbog epidemije koronavirusa (COVID-19) i to:

1.                   svi poslovni subjekti zakupnici nekretnina u vlasništvu grada Vukovara oslobođeni su plaćanja zakupnine i naknade za čišćenje zajedničkih dijelova zgrada, počevši od ožujka 2020. godine 

2.                   poslovni subjekti se oslobođaju plaćanja komunalne naknade i to od 20. ožujka 2020. godine

3.                   poslovni subjekti zakupnici javnih površina oslobađaju se plaćanja zakupa javnih površina 

4.                  poslovni subjekti iz djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu, oslobođeni su plaćanja paušalnog poreza za 2020. godinu

Oslobođenja se odnose na poduzetnike koji su bili primorani obustaviti, smanjiti ili ograničiti svoj rad sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. 

LUCIDUS INFO; MOGUĆNOST SMANJENJA PREDUJMOVA POREZA NA DOBIT/DOHODAK (COVID-19)
Datum objave: 27.3.2020.
Porezna uprava je obavijestila sve porezne obveznike o mogućnosti smanjenja predujmova poreza na dobit odnosno poreza na dohodak, čak i do 0,00 kn. 

Mogućnost smanjenja visine mjesečnih predujmova ostvaruju svi poduzetnici koji su zbog koronavirusa obustavili ili smanjili opseg poslovanja. 

Porezna uprava će umanjiti predujmove na 0,00 kn po službenoj dužnosti, svim obveznicima koji su bili primorani obustaviti rad.
Svi ostali porezni obveznici kojima je smanjen opseg poslovanja moći će podnijeti zahtjev poreznoj upravi za smanjenje predujmova i to putem aplikacije e porezna. 

Ova mjera smanjenja se odnosi na obveze koje dospijevaju na naplatu u ožujku ove godine odnosno predujmovi za veljaču. 

Svi detalji u vezi ove obavijesti nalaze se na stranicama porezne uprave. 
LUCIDUS INFO; TREĆI DIO VLADINIH MJERA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA (COVID-19)
Datum objave: 27.3.2020.
Porezni obveznik može ostvariti pravo na odgodu plaćanja javnih davanja osim carina i trošarina, što proizlazi iz Pravilnika o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona odnosno Dopune općeg poreznog zakona. 

Osim toga, navode se uvjeti za poreznog obveznika u cilju ostvarenje prava na odgodu, a to su:
  • da u prethodnoj godini nije ostvario vrijednost isporuke veću od 7.500.000 kn
  • da je obveznik naplate po izdanim računima
  • da nema dospjelog poreznog duga većeg od 200 kn
  • da u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva ima pad prihoda minimalno 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili ako učini vjerojatnim da će mu prihodi u naredna tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti minimalno 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
  • da dospjela obveza PDV-a proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni (ili uz drugi dokaz pada likvidnosti). 
Porezni obveznik podnosi poreznoj upravi zahtjev za odgodom plaćanja uslijed posebnih okolnosti i to putem aplikacije e porezna. 

Poreznom obvezniku će se odobriti odgoda plaćanja bez obračuna kamata na rok od tri mjeseca odnosno obročna otplata na najviše 24 mjeseca. 

Ova dopuna dio je trećeg dijela vladinih mjera zbog djelovanja epidemije koronavirusa (COVID-19). 


LUCIDUS INFO; Hrvatska gospodarska komora privremeno ukinula obvezu plaćanja članarine ugroženim poduzećima (COVID-19)
Datum objave: 22.3.2020.
Hrvatska gospodarska komora donijela je odluku o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine za sva poduzeća kojima je uslijed koronavirusa onemogućeno poslovanje.

Odluka se odnosi na sva poduzeća koja zbog koronavirusa ne ostvaruju prihod i provoditi će se za razdoblje iduća tri mjeseca, ili duže. 
LUCIDUS INFO; OD SUTRA, 22. OŽUJKA, HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PRIMA ZAHTJEVE ZA POTPORE (COVID-19)
Datum objave: 22.3.2020.
Pozivamo sve poduzetnike koji su registrirani kao trgovačko društvo, obrt ili samostalna djelatnost i imaju zaposlene radnike, a poslovanje im je ugroženo zbog koronavirusa da posjete web stranicu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i informiraju se o svim uvjetima za dobivanje potpore u sklopu mjera za očuvanje radnih mjesta. 

Naime, od sutra, 22. ožujka moguće je podnositi zahtjev za dodjelu potpore i to on line, elektroničkom poštom ili fizičkim dolaskom u zgradu zavoda. 

Potpora kao takva nema obilježje državne potpore male vrijednosti i poduzetnici početnici koji su ujedno korisnici mjere samozapošljavanja ne mogu je koristiti. 

Sve ostale informacije u vezi ove subvencije možete pogledati na stranicama zavoda, ili posjetite našu facebook stranicu @lucidusvukovar na kojoj smo objavili sažeti osvrt na mjeru. 

Lucidus računovodstveni ured otvoren je za sve vaše upite u okviru usluge poslovnog savjetovanja. 

Obratite nam se s povjerenjem! 

LUCIDUS INFO; PODSJETNIK ZA OBVEZNIKE FISKALIZACIJSKIH RAČUNA (COVID-19)
Datum objave: 20.3.2020.
Podsjećamo sve poduzetnike obveznike fiskalizacijskih računa koji su privremeno obustavili rad svojih poslovnih jedinica zbog epidemije koronavirusom (COVID-19) da putem e-porezna aplikacije prijave promjenu privremenog zatvaranja poslovnog prostora.
Porezna uprava traži ujedno i unos podatka od kada se promjena stvarno primjenjuje. Podatak o stvarnoj primjeni potrebno je unijeti u polje Napomena. 

Ukoliko je poduzetnik promijenio radno vrijeme poslovne jedinice, obvezan je evidentirati nastalu promjenu na isti način kao i uobičajeno putem aplikacije e-porezna. Unos podatka o stvarnoj primjeni novog radnog vremena također je potrebno upisati u polje Napomena. 

Obveza evidentiranja promjena u radu poslovne jedinice proizlazi iz zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom. 
LUCIDUS INFO; OBAVIJEST O ORGANIZACIJI RADA U VRIJEME BORBE S KORONAVIRUSOM (COVID-19)
Datum objave: 19.3.2020.
U trenutnoj situaciji borbe s koronavirusom, pozivamo sve klijente i poslovne partnere na praćenje nove web stranice koju je otvorila vlada Republike Hrvatske, a na kojoj ujedno mogu pratiti odluke i propise koji se odnose na funkcioniranje gospodarstva Republike Hrvatske. Stranica je: www.koronavirus.hr 

Računovodstveni ured Lucidus poduzeo je sve preporučene i obvezne mjere za zaštitu od koronavirusa; pridržavamo se uputa o pravilnom pranju ruku, provjetravamo prostorije koje se svakodnevno čiste i dezinficiraju, te koristimo dezinfekcijsku otopinu koju smo osigurali na samom ulazu u ured. Na vidljivom mjestu istaknuli smo upute za pravilno pranje ruku i mjere zaštite. Pridržavamo se mjera socijalnog distanciranja u razmaku od dva metra unutar ureda i jedan metar izvan uredskih prostorija. U tu svrhu klijente i poslovne partnere zaprimamo u ured isključivo prema prethodnoj najavi, dok se većina komunikacijskog ciklusa odvija neometano telefonom i elektronički. 

Upute o pravilnom pranju ruku i mjerama zaštite od koronavirusa možete preuzeti sa stranica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i ukoliko vaš objekt i dalje radi, dužni ste ih istaknuti na vidljivom mjestu. 

Posebno napominjemo da svaki poslodavac mora zabraniti rad radniku koji ima povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a osobito ako je riječ o suhom kašlju i kratkom dahu. 

Svakako se informirajte i da li vaš objekt pripada skupini kojoj se privremeno obustavlja rad na 30 dana, a što možete provjeriti na službenoj stranici o koronavirusu, gdje je objavljen popis objekata. 

U narednim postovima, informirati ćemo vas o novim mjerama koji se tiču poreznih davanja i radnog odnosa, u uvjetima ove koronakrize. 

ČESTITKA
Datum objave: 27.12.2019.
Svim klijentima i poslovnim partnerima, sretan i blagoslovljen Božić, 
želi računovodstveni servis Lucidus! 
LUCIDUS INFO; DIGITALNA KOMORA
Datum objave: 13.12.2019.
Pozivamo sve članice Hrvatske gospodarske komore na korištenje usluge projekta digitalna komora.

Usluge su ponuđene kroz spektar nekoliko područja (e-gospodarske informacije, e-edukacije, e-financiranje, e-javne ovlasti, e-zakonodavstvo, e-sajmovi i promocije, e-pokreni poslovanje) i nalaze se na stranici Hrvatske gospodarske komore. 

Projekt digitalna komora zamišljen je kao komunikacijska platforma za poslovne subjekte, javnu upravu i građane u svrhu povećanja kvalitete javnih usluga i digitalne internacionalizacije hrvatskog gospodarstva. 

Izvor: www.digitalnakomora.hr (preuzeto 13. prosinca 2019.g) 
LUCIDUS INFO; UPIS U REGISTAR STVARNIH VLASNIKA
Datum objave: 12.12.2019.
Podsjećamo sve pravne osobe da se uskoro bliži rok za upis podataka u registar stvarnih vlasnika.

Krajnji rok je 31. prosinca 2019. godine. Obveza upisa podataka u bazu stvarnih vlasnika proizlazi iz zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17 i 39/19).

Upis se odvija podnošenjem propisanog obrasca u FINA-u koja vodi registar u ime ministarstva financija odnosno ureda za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Upis u registar su obvezni izvršiti: trgovačka društva, podružnice stranih trgovačkih društava, udruge, zaklade, fondacije i ustanove kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i regionalne samouprave nije jedini osnivač.

Obrtnici nisu obveznici upisa podataka u registar stvarnih vlasnika. 
LUCIDUS OSVRT; POSLOVNE OLAKŠICE I PREDNOSTI REGISTRACIJE TVRTKE U GRADU VUKOVARU
Datum objave: 11.12.2019.
Posljednjih nekoliko poslovnih savjetovanja održali smo na temu poslovnih olakšica i prednosti registracije tvrtke u gradu Vukovaru. Ta činjenica nam dovoljno govori kako je interes za poslovanje u gradu Vukovaru u porastu.

Ove godine Vukovarska razvojna agencija realizirala je ideju najma adrese za adresu sjedišta tvrtke po ugovorenim uvjetima, te time otvorila put mnogim poduzetnicima bez vukovarskog prebivališta koji imaju namjeru poslovati u gradu Vukovaru.

Svaka poduzetnička priča je jedinstvena i nijedna nije ista, no svakoj je zajedničko administrativno-pravni put kojim mora proći. Upravo iz tog razloga, svakom poduzetniku pristupamo individualno i svoje znanje prilagođavamo upravo njegovoj priči.

Kroz uslugu našeg poslovnog savjetovanja, obratite nam se s povjerenjem i saznajte sve odrednice registracije tvrtke i poslovanja u gradu Vukovaru. 
Kristina Mlakić Krnjić, mag.posl.ved 
LUCIDUS INFO; NOVA MINIMALNA PLAĆA ZA 2020. GODINU
Datum objave: 11.12.2019.
Prema najnovijoj uredbi o visini minimalne plaće za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine, minimalna plaća iznosi 4.062,51 kn u bruto iznosu za rad u punom radnom vremenu. 

Uredba stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine i odnosi se na plaću za siječanj 2020. godine. 


LUCIDUS INFO; GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA MIKRO PODUZETNIKE
Datum objave: 14.4.2018.
Mikro poduzetnici obvezni su najkasnije do 30. travnja ove godine dostaviti godišnja financijska izvješća u FINA-u, za prethodnu godinu; bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke, za potrebe statistike. Ujedno su obvezni, do istog roka, dostaviti Poreznoj upravi obrazac PD, IPO, SR, TZ i Ministarstvu poljoprivrede obrazac OKFŠ.

Za potrebe javne objave, rok za dostavu izvješća je 30. lipnja ove godine i potrebno je dostaviti: bilancu, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijska izvješća, revizorsko izvješće (ako je poduzetnik obveznik revizije) i odluke. 
Poduzetnik saznaje svoju veličinu temeljem podataka iz financijskih izvješća za prethodnu godinu i shodno tome pripada mu obilježje mikro, malog, srednjeg ili velikog poduzetnika. 

Mikro poduzetnik udovoljava kriterijima: ukupna aktiva je do 2,6 mil. kuna, ukupni prihodi su do 5,2 mil. kuna, prosječan broj zaposlenih je 10, na način da ne prelazi dva od ukupno tri postavljena kriterija. Kao takav, uz male i srednje poduzetnike, obveznik je primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI).
 
LUCIDUS INFO; IZJAVA O NEAKTIVNOSTI
Datum objave: 13.4.2018.
Ukoliko je vaša tvrtka bila poslovno neaktivna tijekom 2017. poslovne godine, niste u obvezi predati godišnje financijske izvještaje u FINA-u,  za prošlu godinu - bilancu, račun dobiti i gubitka, bilješke uz izvještaje, te odluke.

Poslovna nektivnost postoji ukoliko u poslovnim knjigama za prethodnu poslovnu godinu nemate evidentiranu imovinu, niti obveze. 

Vaša je pak obveza, u FINA-u, najkasnije do 30. travnja tekuće godine dostaviti Izjavu o neaktivnosti. U suprotnom se radi o prekršaju za koji su propisane novčane kazne. Za pokretanje prekršajnih postupaka nadležna je FINA. 
LUCIDUS INFO; ZAPOŠLJAVAMO RAČUNOVOĐU BILANCISTU
Datum objave: 8.3.2017.
Potražujemo novog radnika (m/ž) koji će dati doprinos našem timu.

Računovodstveni poslovi za trgovačka društva (d.o.o., j.d.o.o.):
- knjiženje izvoda, ulaznih računa, izlaznih računa i kompenzacija
- obračun PDV-a i plaća
- vođenje materijalnog knjigovodstva
- poslovno dopisivanje i komuniciranje
- izrada godišnjih financijskih izvještaja

Cijenimo i nagrađujemo znanje i otvorenost poslovnim izazovima. Tražimo stručnjaka u računovodstvu sklonog neprestanom učenju u struci. Prednost: rad u programu synesis (nije uvjet.)

Ostale detalje pogledajte na: www.moj-posao.net

Javite nam se na vrijeme i iskoristite svoju priliku!
LUCIDUS INFO; MINIMALNA PLAĆA ZA 2017. GODINU
Datum objave: 25.1.2017.
Minimalna plaća za rad u punom radnom vremenu za 2017.godinu, sukladno Uredbi o visini minimalne plaće (NN 115/16) iznosi 3.276,00 kn u bruto iznosu.
ČESTITKA
Datum objave: 21.12.2016.
Cijenjenim klijentima i poslovnim suradnicima želimo sretne blagdane! 
LUCIDUS INFO; POZIV NA STRUČNI SEMINAR U VUKOVARU
Datum objave: 8.2.2016.
Pozivamo sve zainteresirane kolege iz struke na sudjelovanje na seminaru pod glavnom temom "Sastavljanje financijskih izvještaja i porezne prijave za 2015. godinu".

Seminar organizira Udruga računovođa i financijskih djelatnika Vukovar.

Predavači su savjetnici urednici časopisa Računovodstvo i financije.
Seminar će se održati 09. veljače s početkom u 9:30 h, u hotelu Lav u Vukovaru, dvorani Bauer.
LUCIDUS INFO; NOVA MINIMALNA PLAĆA ZA 2016. GODINU
Datum objave: 11.1.2016.
Prema uredbi o visini minimalne plaće, visina minimalne plaće za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine iznosi 3.120,00 kuna u bruto iznosu i odnosi se na plaću za puno radno vrijeme. 


LUCIDUS INFO; UKIDA SE OBVEZA POTPISIVANJA RAČUNA
Datum objave: 13.10.2015.
Novim Zakonom o računovodstvu koji bi trebao stupiti na snagu 01. siječnja 2016. godine ukida se obveza potpisivanja računa.

Preduvjeti ispravnosti računa na kojem potpis više neće biti obvezan, odnose se na udovoljavanje podacima i elementima prema poreznim propisima, te obveza navođenja imena i prezimena osobe koja je račun ispostavila.
LUCIDUS INFO; BESPOVRATNE POTPORE U GRADU VUKOVARU
Datum objave: 5.3.2015.
Pozivamo vas da posjetite web stranice grada Vukovara i informirate se o dodjeli bespovratnih potpora iz programa mjera poticanja razvoja poduzetništva 2015; http://www.vukovar.hr/e-usluge/ostalo/pozivi/8104-javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-dodjelu-bespovratnih-potpora. 
LUCIDUS INFO; NOVA MINIMALNA PLAĆA ZA 2015. GODINU
Datum objave: 10.2.2015.
Nova minimalna plaća primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine do 31.12.2015. godine i iznosi 3.029,55 kn u bruto iznosu za rad u punom radnom vremenu. 

Prvi put se primjenjuje na plaći za siječanj ove godine.
LUCIDUS OSVRT; BITI PODUZETNIK
Datum objave: 1.2.2015.
Tko je to poduzetnik? Često čujemo tu riječ – poduzetnik. U školi i na fakultetima učimo o poduzetništvu. Upoznajemo osobe koje se nazivaju poduzetnicima. Mediji neumorno spominju naše poznate poduzetnike.

Iz svih tumačenja i doživljaja poduzetnika i biti poduzetnikom, nemoguće je ne zastati i primijetiti pravo šarenilo oko toga. Do te mjere, da nam može zaslijepiti razum i stvoriti čak i negativan dojam za onoga tko se bavi poduzetništvom.  

Poduzetnik je osoba koja voli stvarati. Uz to, ima viziju onoga što želi stvoriti. Predmet njegova stvaranja jeste dodatna vrijednost koja je pozitivna i od koristi za društvenu zajednicu u kojoj poduzetnik djeluje. Pa i šire. Poduzetništvo je stil života. To je više od formalnog posla. To je način života koji nebrojeno puta privatni život poduzetnika stavlja u zadnji plan.

Poduzetnik nema radno vrijeme, jer nikada ne zna kada će se ideja roditi. Ideja vrijeme ne bira. Biti poduzetnikom znači biti marljiv. Biti dobro organiziran. Biti odgovoran – prvenstveno prema sebi, a onda i prema svima onima kojima smo dali svoju riječ da ćemo poduzeti određene radnje. Jer tada o nama i drugi ovise.
Biti poduzetnik isključuje sebičnost. Upravo je strast prema stvaranju glavno oruđe kojim poduzetnik ispunjava samog sebe.

Svaka osoba koja ulazi u poduzetništvo isključivo radi materijalnog bogaćenja, bojim se da je u startu osuđena na propast. Jer poduzetniku je novac samo alat za rad. Sredstvo kojim dolazi do svoga cilja.
Put poduzetništva je put neizvjesnosti i put rizika. Nitko vam ne može jamčiti da će se vaša ideja uspjeti realizirati. O tome odlučuje tržište, a vjerovati u ideju morate sami.

Iza svakog poduzetničkog pothvata stoji mnogo odricanja – sami morate biti spremni i na najgori scenarij; onaj u kojemu vaša ideja neće biti realizirana. No, što je tada s uloženim vremenom, energijom? Vi sami morate biti sigurni da je sve to vrijedno vašeg stvaranja.

Poduzetništvo je stvaranje na vlastitu odgovornost i odgovornost prema mnogim ljudima koji su vam važni ili nevažni, ali su tu. I vi ste odgovorni prema njima.
Osoba koja nije samodisciplinirana, ne može biti poduzetnik.
Osoba koja nije vješt kritičar prema samome sebi, ne može biti uspješan poduzetnik, jer poduzetnik mora bolje no itko oko njega samoga poznavati vrhunac svoje slabosti i svojih snaga.

U suprotnom ga na to podsjeti tržište, a cijena je velika.
 
Kristina Mlakić, univ.bacc.oec
LUCIDUS ZANIMLJIVOST; ODMORITE OČI OD RADA NA RAČUNALU
Datum objave: 25.1.2015.
Znanstvena istraživanja su pokazala da čak 80% ljudi koji svakodnevno rade na računalu imaju neke od simptoma kompjuterskog umora očiju. Nakon odmora, stanje se vraća u normalu.

Problem se manifestira kroz crvenilo, peckanje i suhoću očiju, ali se ovi simptomi mogu ublažiti ili spriječiti. Važno je da tijekom rada na računalu imate običaj da s vremena na vrijeme odmarate oči.

Preporučljivo je da se na svakih 30-tak minuta udaljite od računala i gledate u daljinu.
Klikom na link pogledajte vježbe i savjete koji mogu pomoći prilikom odmaranja očiju http://zdravljeizprirode.org/ostalo/radite-uz-racunalo-odmorite-oci-uz-ove-korisne-savjete/.

Izvor: dnevno.hr (preuzeto 21. siječnja 2015)
LUCIDUS INFO; ZAPOŠLJAVATE LI MLADU OSOBU, ISKORISTITE NOVU OLAKŠICU
Datum objave: 18.1.2015.
Zapošljavate li mladu osobu, od 01.01.2015. godine pa nadalje, imate pravo korištenja nove olakšice oslobođenja plaćanja doprinosa kako slijedi;

- doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje 15%,
- doprinos zaštite zdravlja na radu 0,5 % i
- doprinos za zapošljavanje 1,7 %.

Pod mladom osobom podrazumijeva se osoba do 30 godina starosti.
Preduvjet korištenja ove olakšice, osim godina starosti osobe kojom se olakšica ostvaruje je i sljedeći: 
- sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme,
- nepostojanje ranijeg ugovornog odnosa na neodređeno vrijeme (temeljem ugovora o radu) s istom osobom i istim poslodavcem.

Olakšica se može koristiti u trajanju od pet godina.LUCIDUS INFO; NOVI ROK ZA PRIJAVU RADNIKA
Datum objave: 15.1.2015.
Od 01.01.2015. godine prijavu radnika Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje moguće je izvršiti najranije osam dana prije početka rada odnosno najkasnije prije samog početka rada.

Podsjećamo da se prijava Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje odvija automatski, uz preduvjet posjedovanja odgovarajućeg elektroničkog certifikata. 

Promjene podataka prema tiskanici M3P (mirovinsko osiguranje) ne odvijaju se automatizmom kroz sustav zdravstvenog osiguranja. 
LUCIDUS INFO: NOVI RAČUN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Datum objave: 29.12.2014.
Od 01.01.2015. godine svoje uplate po doprinosima za obvezno zdravstveno osiguranje i doprinosima za zaštitu zdravlja na radu izvršite na novi račun Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji glasi u IBAN konstrukciji računa: HR65 1001005 1550100001.
Model i poziv na broj primatelja su ostali isti. 
LUCIDUS SMJERNICA; OTPIS NENAPLATIVOG POREZNOG DUGA
Datum objave: 2.12.2014.
Imate li kao fizička osoba porezni dug koji niste u mogućnosti otplatiti, pozivamo vas na podnošenje zahtjeva za otpis nenaplativog poreznog duga nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu.
Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju: 

- dokaz o vlastitim primanjima i primanjima članova kućanstva ostvarenim u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev,
- dokaz o vlastitoj imovini i imovini članova kućanstva pribavljen od strane nadležnih tijela,

- isprave zemljišno - knjižnog odjela suda o vlasništvu na nekretninama; izvadak iz zemljišne knjige, 
potvrda da se obveznik ne nalazi upisan kao vlasnik nekretnina,
- uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti odnosno ostvarivanju novčane naknade po toj osnovi,

- uvjerenje Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju nekog od oblika prava u sustavu socijalne skrbi,

- ostalu dokumentaciju kojom se zahtjev obrazlaže (liječnička dokumentacija, rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o invalidnosti i sl.). 

Službenik Porezne uprave će temeljem vašeg zahtjeva donijeti rješenje o potpunom ili djelomičnom otpisu poreznog duga zbog nenaplativosti ukoliko procijeni da bi izvršenje naplate dovelo u pitanje vašu egzistenciju i egzistenciju članova vašeg kućanstva. 

 

LUCIDUS INFO; POJAČANI NADZORI FISKALIZACIJE ZA PROIZVOĐAČE PEKARSKIH PROIZVODA
Datum objave: 13.11.2014.
Ovlašteni službenici Ministarstva financija Porezne uprave u sklopu redovnih nadzornih aktivnosti provoditi će pojačane nadzore osobito kod obveznika koji obavljaju djelatnost proizvodnje i prodaje pekarskih proizvoda i trgovine u razdoblju od 13.11. do 16.11.2014. godine.

Ovlašteni službenici Porezne uprave u suradnji s drugim nadzornim službama kontinuirano provode nadzore primjene odredaba Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom u tijeku cijele 2014. godine s ciljem smanjenja broja obveznika koji ne posluju u skladu sa zakonskim odrebama i time predstavljaju nelojalnu konkurenciju urednim poreznim obveznicima.

Izvor: www.porezna-uprava.hr (preuzeto 13.11.2014.)
LUCIDUS INFO; DOBRA NAJAVA VLADE RH
Datum objave: 12.11.2014.
Dobra najava za sve poduzetnike od Vlade Republike Hrvatske. Više na: https://www.facebook.com/wwwvladahr?fref=nf.
 
LUCIDUS INFO; OPOREZIVANJE PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA OD 01.01.2015. GODINE
Datum objave: 8.11.2014.
Vlada Republike Hrvatske donijela je prijedlog zakona kojim bi porezni obveznici sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem, ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu čija vrijednost isporuka dobara i usluga u 2014. godini nije bila veća od 3.000.000,00 kuna bez PDV-a, mogli obračunavati PDV na temelju naplaćenih naknada počevši od 01.01.2015. godine. 

Ovaj postupak tretirao bi se kao opcija, a ne nužnost. Odluku bi trebao donijeti sam mali poduzetnik koji udovoljava postavljenom kriteriju. Ukoliko se poduzetnik odluči na postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama, obvezan je najkasnije do 20. siječnja 2015. godine o tome obavijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave podnoseći pisanu izjavu. 

 
LUCIDUS PITANJE ODGOVOR; PITALI STE - ŠTO KADA NE DOBIJEM R RAČUN, KOJI GLASI NA TVRTKU?
Datum objave: 12.10.2014.
Vaše pitanje: 
"Bili smo u nabavi u jednoj prodavaonici. Nakon odabira robe uslijedilo je plaćanje koje smo izvršili. Preuzeli smo svoj račun i uputili se knjigovodstvu. Knjigovođa je primijetio da račun ne glasi na poduzeće, te uputio da se zatraži novi račun. Kontaktirali smo prodavaonicu i prenijeli naš zahtjev, nakon čega smo na R račun čekali dva tjedna.
Je li prihvatljivo toliko čekanje na izdavanje novog računa koji bi glasio na ime našeg poduzeća?"
 
LUCIDUS ZANIMLJIVOST; ZAŠTO JE KAVA DOBRA ZA POSAO?
Datum objave: 12.10.2014.
Kava je uvelike prisutan napitak na radnom mjestu, a posebno u našoj kulturi ispijanja kave i srodnih joj napitaka.
Na stranicama poslovni.hr ističu da kava stimulira radnika i to posebno kod osjećaja umora. Osim toga, kava ublažava bolove pri radu za računalom i poboljšava produktivnost. 
Više o kavi na radnom mjestu, pročitajte na poslovni.hr. 


 
LUCIDUS INFO; OBAVIJEST PRIJEVOZNICIMA
Datum objave: 12.10.2014.
Obavještavamo sve prijevoznike koji imaju licenciju Zajednice za obavljanje međunarodnog prijevoza tereta da od 1. do 15. listopada 2014. godine dostave zahtjev za dodjelu kritičnih dozvola za međunarodni prijevoz tereta za 2015. godinu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.
Za sve dodatne upute na raspolaganju stoji Hrvatska obrtnička komora.  
LUCIDUS MIŠLJENJE; ŠTO NAM GOVORI FORMAT R RAČUNA?
Datum objave: 12.10.2014.
Uvođenjem Zakona o fiskalizaciji u Republici Hrvatskoj većina ugostiteljskih i trgovačkih objekata uvela je fiskalne blagajne za izdavanje računa. Obično su formati tih računa manji od A4 formata, a koje smo imali naviku zaprimati za kupljenu robu ili pruženu uslugu.

Unatoč tome što račun sadrži sve podatke prema Zakonu o PDV-u koji se odnosi na obvezan sadržaj računa, te sve elemente obvezujuće prema Zakonu o fiskalizaciji, u praksi je čest slučaj da se R računi ospore samo radi svoga formata papira.
Kako format računa nije dio obvezujućeg dijela računa koji bi značio njegovu ispravnost, mišljenja smo da se isti ne može smatrati bilo kakvim mjerilom, niti se račun smije osporiti.
Razlog prvotne reakcije osporavanja računa, pretpostavljamo, leži u nepromišljenosti osobe koja račun želi osporiti, samo zato jer račun naizgled nije onakav kakvim je naviknula vidjeti ga.

Pitamo se, koju bi onda razinu nesigurnosti proizveo račun, koji jeste račun, a na njemu ne piše - račun? O tome više u narednim postovima. 
LUCIDUS INFO; NOVI NALOZI ZA PLAĆANJE HUB 3 I HUB 3A U PUNOJ PRIMJENI OD 01.lipnja OVE GODINE
Datum objave: 12.10.2014.
Početkom lipnja prošle godine uvedeni su novi nalozi za plaćanje i to: HUB 3 (za nacionalna i međunarodna plaćanja) i HUB 3A (samo za nacionalna plaćanja).
Nalozi su to koji služe za prijenos sredstava u zemlji i inozemstvu i gotovinskom poslovanju sudionika platnog prometa, te će u potpunosti zamijeniti dosadašnje naloge za plaćanje HUB 1 i HUB 1-1.
Dosadašnji nalozi za plaćanje mogu se upotrebljavati do zaključno, 31. svibnja 2013. godine.
Puna primjena najnovijih obrazaca slijedi od 01. lipnja 2013. godine. Obveza primjene IBAN konstrukcije kreće s punom primjenom najnovijih obrazaca.

Izvor: fina.hr (preuzeto 15.04.2013)
LUCIDUS NAPOMENA; U UVJERENJU STE DA SVAKI RAČUN MORA SADRŽAVATI JIR I ZKI ?
Datum objave: 12.10.2014.
Primijetili smo da većini poslovnih partnera nije jasno izostavljanje JIR i ZKI oznaka s transakcijskog računa obveznika fiskalizacije, te račun kao takav obično vraćaju izdavatelju, smatrajući ga neispravnim.
No, račun kao takav jeste ispravan, jer su JIR i ZKI kao elementi računa prema zakonu o fiskalizaciji obvezni elementi (jedni od) za gotovinske račune, ali ne i za transakcijske račune.
 
LUCIDUS INFO; NOVI SUSTAV ePorezna
Datum objave: 12.10.2014.
Novi sustav ePorezna pušten je u rad dana 04. ožujka 2013. godine na adresi https://e-porezna.porezna-uprava.hr/.
Prelaskom na novi sustav ePorezna stara klijentska aplikacija ePorezna nije više dostupna.

LUCIDUS INFO; UKIDA SE STOPA PDV-a OD 0% I ZAMJENJUJE STOPOM OD 5%
Datum objave: 12.10.2014.
Prema Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji je donesen 30. studenog 2012. godine, od 01. siječnja 2013. godine ukida se stopa PDV-a od 0% i zamjenjuje stopom od 5%.

Nova stopa od 5% primjenjuje se za sve isporuke dobara i usluga koje su propisane člankom 10. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost;
sve vrste kruha, sve vrste mlijeka, knjige, lijekovi, implantanti, znanstveni časopisi, usluge javnog prikazivanja filmova.

LUCIDUS OSVRT; JESTE LI SPREMNI ZA FISKALIZACIJU ?
Datum objave: 12.10.2014.

Dana 01. siječnja 2013. godine započinje proces fiskalizacije u prometu gotovinom. Detaljnije informacije možete pronaći na stranicama porezne uprave. 

Kako se o procesu fiskalizacije mnogo pisalo i komentiralo u stručnoj literaturi, istaknula bih zaključak Nevena Baice, koji u svome članku o fiskalizaciji u prometu gotovinom (RIPUP 11/2012, str. 19) kaže;  "Predlagatelj se u uvodnom dijelu osvrnuo i na istraživanja koja su pokazala da čimbenici koji dovode do utaje poreza jesu: 

1. stajališta poreznih obveznika o pravednosti i složenosti poreznih propisa
2. stajališta o državi i uslugama koje država nudi
3. visini kazni za porezne prekršitelje 
4. lakoća porezne utaje." 

Složeni postupci fiskalizacije, jednostavnost kontrole, korištenje građana u funkciji inspektora, te visina kazni pokazuje da se Vlada RH ozbiljno pozabavila sa posljednja dva čimbenika utaje poreza. Nadam se da će se jednako kvalitetna rješenja nuditi i za ona dva prethodna.

       Kristina Mlakić, univ.bacc.oec

 

Kontaktirajte nas
LUCIDUS računovodstveni servis
Hrvatske nezavisnosti 170
32000 Vukovar
Tel : +385 032 412 829
Fax : +385 032 412 829
E-Mail : lucidusvu@gmail.com
Brzi kontakt
3 + 5 =