Početna stranica  ››  Lucidus Post
LUCIDUS INFO; GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA MIKRO PODUZETNIKE

LUCIDUS INFO; GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA MIKRO PODUZETNIKE

Datum objave: 14.4.2018.
Mikro poduzetnici obvezni su najkasnije do 30. travnja ove godine dostaviti godišnja financijska izvješća u FINA-u, za prethodnu godinu; bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke, za potrebe statistike. Ujedno su obvezni, do istog roka, dostaviti Poreznoj upravi obrazac PD, IPO, SR, TZ i Ministarstvu poljoprivrede obrazac OKFŠ.

Za potrebe javne objave, rok za dostavu izvješća je 30. lipnja ove godine i potrebno je dostaviti: bilancu, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijska izvješća, revizorsko izvješće (ako je poduzetnik obveznik revizije) i odluke. 
Poduzetnik saznaje svoju veličinu temeljem podataka iz financijskih izvješća za prethodnu godinu i shodno tome pripada mu obilježje mikro, malog, srednjeg ili velikog poduzetnika. 

Mikro poduzetnik udovoljava kriterijima: ukupna aktiva je do 2,6 mil. kuna, ukupni prihodi su do 5,2 mil. kuna, prosječan broj zaposlenih je 10, na način da ne prelazi dva od ukupno tri postavljena kriterija. Kao takav, uz male i srednje poduzetnike, obveznik je primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI).
 
LUCIDUS INFO; GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA MIKRO PODUZETNIKE
Datum: 14.4.2018.
Mikro poduzetnici obvezni su najkasnije do 30. travnja ove godine dostaviti godišnja financijska izvješća u FINA-u, za prethodnu godinu; bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke, za potrebe statistike. Ujedno su obvezni, do istog roka, dostaviti Poreznoj upravi obrazac PD, IPO, SR, TZ i Ministarstvu poljoprivrede obrazac OKFŠ.

Za potrebe javne objave, rok za dostavu izvješća je 30. lipnja ove godine i potrebno je dostaviti: bilancu, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijska izvješća, revizorsko izvješće (ako je poduzetnik obveznik revizije) i odluke. 
Poduzetnik saznaje svoju veličinu temeljem podataka iz financijskih izvješća za prethodnu godinu i shodno tome pripada mu obilježje mikro, malog, srednjeg ili velikog poduzetnika. 

Mikro poduzetnik udovoljava kriterijima: ukupna aktiva je do 2,6 mil. kuna, ukupni prihodi su do 5,2 mil. kuna, prosječan broj zaposlenih je 10, na način da ne prelazi dva od ukupno tri postavljena kriterija. Kao takav, uz male i srednje poduzetnike, obveznik je primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI).
 
Facebook komentari
Kontaktirajte nas
LUCIDUS računovodstveni servis
Hrvatske nezavisnosti 170
32000 Vukovar
Tel : +385 032 412 829
Fax : +385 032 412 829
E-Mail : lucidusvu@gmail.com
Brzi kontakt
2 + 6 =